Скъпи потребители! Всички материали на сайта са преводи от други езици. Извиняваме се за качеството на текстовете, но се надяваме, че те ще Ви бъдат полезни. С най-добри пожелания, администрацията на сайта. Свържете се с нас: webmaster@bgmedbook.com

Психични разстройства, свързани с генетични черти

Изследователите са открили, че пет основни психични разстройства могат да бъдат свързани със същите общи наследени генетични вариации, според проучване, публикувано в списанието.

Учените от Групата по Кръстосано заболяване на Психиатричния геномен консорциум (PGC) използват геномните генотипни данни в анализ на хора с пет психиатрични нарушения, заедно с контролите.

Наблюдаваните психични състояния бяха:

  • шизофрения
  • Биполярно разстройство
  • Голямо депресивно разстройство
  • Разстройства на аутистичния спектър
  • Нарушение на хиперактивността с дефицит на внимание (ADHD).

Предишни изследвания от групата съобщават за първата връзка между разстройствата, като разкриват, че хората с тези заболявания са по-склонни да имат вариация в рамките на едни и същи четири хромозомни места.

Това най-скорошно проучване обаче изследва връзките по-подробно, като използва същата информация за генома и големи набори от данни.

Изследователите анализират генетичните вариации в хиляди хора с всяко от петте нарушения и сравняват генетичните кодове с тези на хората, които не са имали тези условия. Изследователите изчисляват до каква степен двойки разстройства са свързани със същите генетични варианти.

Резултатите от анализа показват следните припокривания на наследствеността между конкретни психиатрични разстройства в резултат на общи генетични вариации:

  • Шизофрения и биполярно разстройство – 15%
  • Биполярно разстройство и депресия – 10%
  • Шизофрения и депресия – 9%
  • Шизофрения и аутизъм – 3%.

Като цяло, учените установиха, че често срещаните генетични вариации са между 17-28% от риска от всичките пет нарушения.

Наоми Урей от Университета в Куинсланд, Австралия, казва:

"Тъй като нашето проучване разглежда само общите генни варианти, общото генетично припокриване между разстройствата вероятно е по-високо.

Споделени варианти с по-малки ефекти, редки варианти, мутации, дублиране, заличавания и взаимодействия между ген и околна среда също допринасят за тези заболявания. "

Изследователите казват, че тези резултати, особено генетичните доказателства за връзката между шизофренията и депресията, могат да имат важни последици за диагностиката и изследванията.

Изследването е частично финансирано от Националните институти по здравеопазване (NIH). Брус Кътбърт, директор на Националния институт по психично здраве, казва:

"Такива доказателства, които количествено определят споделените генетични рискови фактори сред традиционните психиатрични диагнози, ще ни помогнат да преминем към класификация, която ще бъде по-вярна за природата".

Изследователите отбелязват, че въпреки че резултатите от изследването "придават числа" на молекулярни доказателства, показващи важността на наследствеността, свързана с общата генетична вариация, причиняваща тези пет психиатрични разстройства, голяма част от наследствения генетичен принос към тези заболявания е необяснима, както и ненаследяваните генетични фактори.

Авторите на изследването представляват пример за това как общата генетична вариация се отнася за 23% от пациентите с шизофрения, а доказателствата от двойни и семейни проучвания оценяват пълната хербицидност на шизофрения при 81%.

Томас Лехнер, ръководител на научно-изследователския бранш в Националния институт по психично здраве, казва:

"Окуражително е, че оценките на генетичния принос към психичните разстройства се проследяват от по-традиционните семейни и близнаци. Изследването сочи към бъдещето на откриването на активни гени за психични разстройства".

BGMedBook