Скъпи потребители! Всички материали на сайта са преводи от други езици. Извиняваме се за качеството на текстовете, но се надяваме, че те ще Ви бъдат полезни. С най-добри пожелания, администрацията на сайта. Свържете се с нас: webmaster@bgmedbook.com

Загубата на алкохол повишава риска за диабет тип 2 чрез инсулинова резистентност

Спирането на алкохол директно причинява инсулинова резистентност, което от своя страна води до диабет тип 2. Това е констатацията на ново проучване върху плъхове, което изследователите казват, че първите показват, че самият алкохол е отделен от други фактори, като преяждане, увеличава риска от диабет тип 2.

Хората с анамнеза за наднормено пиене имат по-висок риск от развитие на метаболитен синдром и диабет тип 2. Но до това изследване не беше ясно как свързваше връзката и дали самата пиене на алкохол повиши риска.

Изследователи от Института по затлъстяване и метаболизъм по диабет в Медицинската школа в Йохан на планината Синай в Ню Йорк пишат за настаняването си в 30 януари на списание Science Science Translational Medicine.

Те също установиха, че алкохолът изглежда нарушава сигнализацията на инсулин-рецептора, причинявайки възпаление в хипоталамуса, област на мозъка, която освен всичко останало, е важна за метаболитните процеси.

Инсулинова резистентност

Основната роля на инсулиновия рецептор е да контролира поемането на глюкоза. Намаляването на сигнализирането на този рецептор означава, че клетките не могат да приемат глюкоза, а резултатът е хипергликемия (твърде много глюкоза в кръвта) и други последици от диабет тип 2.

Инсулиновата резистентност е мястото, където инсулинът не се свързва правилно с рецептора, като по този начин възпрепятства способността му да изпраща правилните сигнали до клетките, за да може да използва глюкозата за енергия. Това може да се случи, дори когато панкреасът произвежда достатъчно инсулин, за да поддържа нивата на глюкозата под контрол.

Симптом на инсулиновата резистентност е високите нива на инсулин в кръвния поток. Това е основен компонент на метаболитния синдром – група рискови фактори, които заедно повишават риска от диабет тип 2, коронарна артериална болест и инсулт.

Старшият автор Christoph Buettner, доцент по медицина, ендокринология, диабет и костно заболяване в Медицинското училище в Икан, казва в изявление:

"Инсулиновата резистентност се очертава като ключов метаболитен дефект, водещ до диабет тип 2 и коронарна артериална болест (CAD)."

"Някой, който редовно пие алкохол дори веднъж седмично в продължение на много години, може да остане в състояние на инсулинова резистентност за продължителен период от време, вероятно години", добавя той.

Инсулинова резистентност, предизвикана от алкохола

За тяхното изследване изследователите симулират човешкото пиене на алкохол, като дават на плъховете алкохол в продължение на три дни. Друга група плъхове действа като контрола: те имат същия калориен прием като плъховете с плъхове, но без да консумират алкохол.

След това учените провели поредица от тестове, за да проверят метаболизма на глюкозата.

Те открили, че дори когато нямаше следи от алкохол в кръвта им, плъховете с наднормено тегло на плъхове имаха по-високи нива на циркулиращ инсулин от контролните плъхове, което предполага, че инсулиновата резистентност, предизвикана от алкохола, е причината.

Първата авторка Клаудия Линднер, асоцииран изследовател по медицина, ендокринология, диабет и костно заболяване в Медицинското училище в Икан, казва:

"Преди това не беше ясно дали пристрастяването към алкохол е свързано с повишен риск от диабет, тъй като човек, който пие алкохолни напитки, може да се откаже от храна или поне да изяде твърде много."

"Нашите данни показват за първи път, че прекомерната употреба на алкохол предизвиква директна инсулинова резистентност и може да възникне независимо от разликите в приема на калории", добавя тя.

Изследване, публикувано през ноември 2012 г. от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, показва драматично увеличение на процента диагностициран диабет в САЩ през последното десетилетие, а през последното десетилетие. Това предполага, че една от причините е хората с диабет да живеят по-дълго, другата причина е увеличаването на случаите на заболяването.

Написано от Катарин Пандок, доктор

BGMedBook