Скъпи потребители! Всички материали на сайта са преводи от други езици. Извиняваме се за качеството на текстовете, но се надяваме, че те ще Ви бъдат полезни. С най-добри пожелания, администрацията на сайта. Свържете се с нас: webmaster@bgmedbook.com

Артрит наркотици на Pfizer Xeljanz (tofacitinib) получава отрицателно мнение в Европа

Активната съставка на Pfizer за лекарства Xeljanz (tofacitinib цитрат) не трябва да бъде одобрявана за лечение на ревматоиден артрит, Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) съветва Европейската агенция по лекарствата на 25 април 2013 г.

Жена фармацевт гледа на таблетка пред рафтовете.

Pfizer може да поиска преразглеждане на становището през следващите 15 дни, информира EMA (Европейска агенция по лекарствата).

Xelianz е предназначен за лечение на умерен до тежък активен ревматоиден артрит – заболяване на имунната система, което уврежда и възпалява ставите. Той е предназначен за употреба при пациенти, които не са отговорили или не могат да понесат поне две други DMARDs (болест-модифициращи антиревматични лекарства), включително биологични DMARDs.

Биологичните DMARDs са насочени към специфични протеини на имунната система. Те се произвеждат чрез рекомбинантна ДНК технология и се произвеждат от клетки, които са били генетично променени, за да произведат лекарството.

Как действа Xelianz?

Tofacitinib, активната съставка на Xeljanz, е имуносупресора, който блокира действието на Janus кинази, ензими, които играят решаваща роля в процеса на възпаление и увреждане на ставите. Tofacitinib, като блокира ензимите, намалява възпалението и други симптоми на ревматоиден артрит.

Какво е представила Pfizer, за да подкрепи молбата си за одобрение?

Ефектите на Xeljanz първоначално са тествани върху животни, преди да бъдат изследвани при хора.

Pfizer предостави на CHMP резултатите от пет проучвания при хора, насочени към безопасността и ефикасността на лекарството. Три хиляди пациенти с ревматоиден артрит взеха участие.

Проучванията сравняват 5 mg или 10 mg Xeljanz два пъти дневно с плацебо, самостоятелно или в комбинация с други DMARDs. Ефективността се измерва според оценките на пациентите за признаци и симптоми на ревматоиден артрит, включително физическата им функция, активността на заболяването и структурното увреждане на ставите. Проучванията варират от три до шест месеца.

Защо CHMP препоръчва да се отхвърли приложението?

Въпреки че Комитетът установи, че Xeljanz подобрява симптомите и симптомите на пациентите, както и физическата им функция "(проучванията) не са достатъчни, за да покажат последователно намаляване на активността на заболяването и структурното увреждане на ставите, особено при по-ниската доза от 5 mg Xeljanz и при целевата популация пациенти, при които лечението с поне две други DMARDs е неуспешно. "

Имаше и сериозна загриженост за цялостната безопасност на Xeljanz. Комитетът заяви, че са налице значителни и нерешени проблеми във връзка с риска и вида на сериозните инфекции, свързани с tofacitinib, които не са свързани с имуносупресивното действие на медикамента.

Комитетът също така изразява загриженост относно повишения риск от други сериозни странични ефекти, като увреждане на черния дроб, проблеми с повишени нива на липидите в кръвта, някои видове рак и стомашно-чревни перфорации.

Комитетът добави, че "не е ясно, че тези рискове могат да бъдат успешно управлявани в медицинската практика. Поради това към този момент CHMP е на мнение, че ползите от Xeljanz не превишават рисковете и препоръчва да бъде отказан маркетинг разрешение. "

Какво е отговорът на Pfizer?

Д-р Yvonne Greenstreet, старши вицепрезидент и ръководител на групата за разработване на лекарства за Pfizer Specialty Care, заяви:

"Имаме доверие в XELJANZ и вярваме, че нашата молба до EMA показва, че XELJANZ има благоприятен риск: ползи.

Профилът на безопасност на XELJANZ е добре характеризиран и проблемите, повдигнати от ЕМА, включително сериозните инфекции, стомашно-чревните перфорации и злокачествените заболявания, са познати на ревматолозите, които имат опит в лечението на пациентите да се справят с това тежко заболяване.

Всеки регулаторен орган ще преглежда и тълкува заявленията поотделно и различни оценки не са необичайни.

Процесът на преразглеждане ще ни позволи да се опитаме да отговорим на въпросите на CHMP и ще продължим да работим в тясно сътрудничество с ЕМА с цел да предоставим това лекарство на подходящи пациенти в Европа ".

Американската FDA одобри Xeljanz през 2012 г.

През ноември 2012 г. Американската агенция по храните и лекарствата одобри Xeljanz (tofacitinib) за пациенти с ревматоиден артрит, които имат недостатъчен или алергичен отговор към метотрексат, като лечение за остро активен ревматоиден артрит.

При обявяването на одобрението си, д-р Badrul Chowdhury, директор на отдела за белодробни, алергични и ревматологични продукти в Центъра за оценка и изследване на наркотиците на FDA, заяви: "Xeljanz предоставя нова възможност за лечение за възрастни, страдащи от инвалидизираща болест на RA, които са имали слаб отговор на метотрексат. "

FDA изисква от Pfizer да извърши постмаркетингово проучване на Xeljanz, за да определи какви са дългосрочните резултати на лекарството за рак, сериозни инфекции и сърдечни заболявания. Агенцията препоръча да се направи сравнение с група пациенти на друго одобрено лекарство, за да се установят какви са разликите.

Лечението на Xeljanz струва приблизително 24 000 щатски долара годишно. Експертите очакваха продажбите да достигнат между 2,5 милиарда и 3 милиарда долара годишно. Тази прогноза обаче включваше продажби на пазара на Европейския съюз.

Написано от Christian Nordqvist

BGMedBook