Скъпи потребители! Всички материали на сайта са преводи от други езици. Извиняваме се за качеството на текстовете, но се надяваме, че те ще Ви бъдат полезни. С най-добри пожелания, администрацията на сайта. Свържете се с нас: webmaster@bgmedbook.com

Какви лекарства са на разположение за диабет?

Диабетът е нарушение на нивата на кръвната захар. Има два основни типа диабет, плюс редки форми като диабет, които могат да се появят по време на бременност, известен като гестационен диабет.

Диабетът тип 1 води до високи нива на кръвната захар, тъй като тялото спира да произвежда инсулин, хормон, който регулира нивата на захарта. Диабетът тип 2 води до високи захари в кръвта, тъй като инсулинът в организма не работи ефективно.

Широките различия в третирането между двата типа са:

 • Диабетът тип 1 се лекува с инсулинова инжекция. Необходима е внимателна диета и планиране на дейностите, за да се избегнат усложненията от лечението.
 • Диабетът тип 2 се лекува с мерки за начина на живот, лекарства, приемани през устата, а понякога и с инсулин, ако другите терапии се провалят.

Лекарства за диабет тип 1

Лечението на диабет тип 1 винаги е с инсулин, за да замести липсващия инсулин и да поддържа нивата на кръвната захар под контрол.

Една жена инжектира инсулин в стомаха си.

Инсулиново лечение

Инсулинът обикновено се прилага чрез инжектиране – от самите пациенти, инжектиране под кожата или хоспитализация, понякога директно в кръвта. Предлага се и като прах, който пациентите могат да вдишват.

Инсулиновите инжекции варират в зависимост от това колко бързо действат, какви са максималните си действия и колко дълго те продължават. Целта е да се имитира как тялото ще произвежда инсулин през целия ден и във връзка с приема на енергия.

1. Бързодействащите инжекции влизат в сила в рамките на 5 до 15 минути, но траят за по-кратко време от 3 до 5 часа:

 • Инсулин лиспро (Humalog)
 • Инсулин аспарт (NovoLog)
 • Инсулин глулизин (Apidra)

2. Краткодействащите инжекции влизат в сила между 30 минути и 1 час и продължават от 6 до 8 часа:

 • Редов инсулин (Humulin R и Novolin R)

3. Междиннодействащите инжекции влизат в сила след около 2 часа и продължават от 18 до 26 часа:

 • Инсулин изофан, наричан също NPH инсулин (Humulin N и Novolin N)

4. Дългодействащите инжекции влизат в сила след 1 или 2 часа и продължават между 14 и 24 часа:

 • Инсулин гларжин (Toujeo)
 • Инсулин детемир (Levemir)

5. Предварително смесени инжекции са комбинации от горепосочените видове инсулин. Всичко влиза в сила от 5 минути до 1 час и трае между 10 и 16 часа:

 • Инсулин лиспро протамин / инсулин лиспро (Humalog Mix50 / 50 и Humalog Mix75 / 25)
 • Инсулин аспарт протамин / инсулин аспарт (NovoLog Mix 50/50 и NovoLog Mix 70/30)
 • NPH инсулин / редовен инсулин (Humulin 70/30 и Novolin 70/30)

6. Вдишва инсулин с бързодействащ инсулин, действа в рамките на 12 до 15 минути и продължава от 2,5 до 3 часа:

 • Инсулинов човешки прах (Afrezza)

Други лекарства за диабет тип 1

Метформин се добавя при някои хора с тип 1, но това е лекарство главно за диабет тип 2. Следните лекарства също се използват при диабет тип 1 и всички са групирани заедно като неинсулинови инжекционни продукти:

 • Инкректиновите миметици са лекарства, които имитират хормоналния инкрелин на организма, който стимулира освобождаването на инсулин след хранене: екзенатид (Byetta, Bydureon), лираглутид (Victoza) и далаглутид (Trulicity)
 • Амилинови аналози: прамлиптид (Symlin) имитира друг хормон, амилин, който участва в регулирането на глюкозата
 • Глюкагон се използва за обръщане на нивата на кръвната захар, когато те се понижават в резултат на лечение с инсулин

Медикаменти за диабет тип 2

Два глюкомери и някои медикаменти за диабет.

Инсулинът може да се използва и за поддържане на високи нива на кръвната глюкоза при диабет тип 2, но само когато други лечения не са успели да работят. Жените с диабет тип 2, които забременеят, също могат да я използват, за да намалят ефектите върху плода.

При хора, които все още имат високи нива на кръвната глюкоза въпреки мерките за начина на живот, могат да се предписват неинсулинови лекарства за понижаване на нивата на кръвната глюкоза. Тези лекарства се приемат през устата и изброени по-долу.

Много от лекарствата се комбинират за повече от един ефект. Ако са необходими две или повече лечения за контролиране на нивата на глюкозата, може да се наложи лечение с инсулин.

Сулфанилуреи

Тези лекарства подобряват секрецията на инсулин в кръвта от панкреаса. Следните по-нови се използват най-често и са по-малко вероятно да причинят неблагоприятни ефекти:

 • Глимепирид (Amaryl)
 • Глипизол (глюкотрол)
 • Глибурид (DiaBeta, Micronase, Glynase)

По-старите сулфонилуреи са:

 • ацетохексамид
 • Хлорпропамид (Diabinese)
 • Толазамид (толиназа)
 • Толбутамид (Orinase)

меглитинидите

Меглитинидите подобряват и секрецията на инсулин. Те могат да бъдат по-ефективни при освобождаване на инсулин по време на хранене.

 • Натеглинид (Starlix)
 • Репаглинид (Prandin)

Бигуанидини

Действието на бигуанидите е да засилят ефекта на инсулина. Те намаляват количеството глюкоза, освободено в кръвта от черния дроб. Те също така увеличават приема на глюкоза от кръвта в клетките.

Метформин е единственият бигуанид, лицензиран в САЩ (Glucophage, Glucophage XR, Glumetza, Riomet, Fortamet).

тиазолидиндиони

Тиазолидиндиони намаляват устойчивостта на тъканите към ефектите на инсулина. Те са сравнително нови лекарства за диабет, така че трябва да се следи за потенциални проблеми, свързани с безопасността. Те не трябва да се използват при пациенти със сърдечна недостатъчност.

 • Пиоглитазон (Actos)
 • Розиглитазон (Avandia)

Инхибитори на алфа-глюкозидазата

Инхибиторите на алфа-глюкозидазата водят до усвояване на въглехидратите и по-бавно абсорбиране. Това намалява нивата на глюкозата в кръвта след хранене.

 • Акарбоза (Precose)
 • Миглитол (Glyset)

Инхибитори на дипептидил пептидаза

Това е сравнително нов клас медикаменти. Един от ефектите им е да забавят скоростта на изпразване на съдържанието на стомаха по протежение на червата и така да забавят усвояването на глюкозата.

 • Алоглиптин (Nesina)
 • Линаглиптин (Tradjenta)
 • Ситаглиптин (Januvia)
 • Саксаглиптин (Onglyza)

Инхибитори на съ-транспортер 2 натриев глюкоза

Инхибиторите на натриев глюкоза ко-транспортер 2 (SGLT2) причиняват по-голяма загуба на глюкоза от кръвта в урината. Те могат също така да произведат малко количество загуба на тегло, което може да бъде от полза за диабет тип 2.

 • Канаглифлозин (Invokana)
 • Дапаглифлозин (Farxiga)
 • Емпагфлузин (Jardiance)

Спринцовка с много различни хапчета.

Лекарства за перорална комбинация

Предлагат се различни продукти, които комбинират някои от упоменатите по-горе лекарства. Те включват:

 • Алоглиптин и метформин (Казано)
 • Алоглиптин и пиоглитазон (Oseni)
 • Глипизид и метформин (Metaglip)
 • Глибурид и метформин (Glucovance)
 • Линаглиптин и метформин (Jentadueto)
 • Пиоглитазон и глимепирид (Duetact)
 • Пиоглитазон и метформин (Actoplus MET, Actoplus MET XR)
 • Репаглинид и метформин (PrandiMet)
 • Розиглитазон и глимепирид (Avandaryl)
 • Розиглитазон и метформин (Avandamet)
 • Саксаглиптин и метформин (Kombiglyze XR)
 • Ситаглиптин и метформин (Janumet и Janumet XR)

Други лекарства

Един ерготаминов алкалоид, бромокриптин (Cycloset), е одобрен за диабет тип 2. Не се препоръчва заедно с други лекарства за диабет.

Секвестрантите на жлъчните киселини се използват за контролиране на нивата на холестерола, но се установява, че също така контролират нивата на кръвната захар. Само колцевелам (Welchol) е одобрен за диабет тип 2.

Някои лекарства се използват за предотвратяване на усложненията на диабета:

 • Високото кръвно налягане се лекува с АСЕ инхибитори или ангиотензин II рецепторни блокери. Тези лекарства също спомагат за предотвратяване или лечение на бъбречни усложнения при диабет.
 • Сърдечносъдовите рискове (сърдечни заболявания и инсулт) на диабета се управляват, като се вземат статини за понижаване на нивата на холестерола и ниска доза аспирин веднъж дневно, освен ако не може да се приема аспирин.

Отслабването е ключова част от управлението и профилактиката на диабета. Наркотиците могат да се използват и за това, ако мерките за начина на живот не са работили.

 • Lorcaserin (Belviq), което увеличава усещането, че сте пълни след хранене
 • Орлистат (Alli и Xenical) намалява абсорбираната от диетата мазнина
 • Фентермин и топирамат (Qsymia) е комбинирано лекарство, което потиска апетита

Developments

Инсулинът не може да се приема през устата, защото стомаха разгражда хормона. Това означава, че основният начин за достигане на кръвния поток е след инжектиране под кожата или чрез инсулинова помпа.

Изпробвани са и други маршрути, но е необходимо повече проучване:

 • По вътрешните повърхности, известни като мукозните мембрани чрез назален или орален спрей
 • Afrezza е одобрен през юни 2014 г. от Американската администрация по храните и лекарствата като инхалиран прах за инсулин, който да се използва с продължително действащи инжекции
 • По кожата (без игли) – трансдермални системи за доставяне като пластири

Идеята за изкуствен панкреас е текуща област на изследване. Това би използвало сензори за мониторинг на нивата на кръвната захар по електронен път, за да се освободи необходимото количество инсулин.

Клетките на панкреаса, които не са успели да произвеждат инсулин, също могат да бъдат трансплантирани от донори. Някои пациенти вече се възползват от ранния напредък в изследванията при трансплантации на островчета.

Персонализираната медицина е област, която показва обещание за лечението на всички видове диабет. По-доброто групиране на заболяванията и следователно по-целенасоченото лечение може да бъде резултат от развитието на генетиката и големите данни.

BGMedBook