Емпатия: Как да чувстваме и да реагираме на емоциите на другите
Емпатията ви помага да видите нещата от гледната точка на друг човек, да съчувствате на емоциите му и да изградите
BGMedBook